Profile

Join date: Jul 8, 2022

About

เนื้อเพลง เรื่องราว มากมาย กี่สิบร้อยพัน เหตุผลที่ฉันรักเธอ สบตา พบเจอ จูบเธอที่เบา กอดนั้นที่เราไม่ลืม แต่ฉันยังเหมือนเดิม ที่ผ่านมา และคงมีแค่เธอที่หมดใจ จากคนที่รักจริงและห่วงใย เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม คงเป็นเพียงเพราะฟ้ากำหนดเอาไว้ เป็นเพียงเพราะดาวที่อยู่ตรงไหน และฉันยังไม่เข้าใจ ทำไมจึงเป็นฉัน คงเป็นเพียงเพราะเธอที่อยู่กับเขา เป็นเพียงเพราะเรา วันนี้ไม่รักกัน เพราะเธอคนเดียวทำใจฉันพัง เสียใจ แต่ฉันคิดถึงเธอ และฉันยังเหมือนเดิม ที่ผ่านมา และคงมีแค่เธอที่หมดใจ จากคนที่รักจริงและห่วงใย เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม เนื้อเพลง คงเป็นเพียงเพราะฟ้ากำหนดเอาไว้ คงเป็นเพราะดาวที่อยู่ตรงไหน และฉันยังไม่เข้าใจ ทำไมจึงเป็นฉัน เนื้อเพลง คงเป็นเพียงเพราะเธอที่อยู่กับเขา เป็นเพียงเพราะเรา วันนี้ไม่รักกัน เพราะเธอคนเดียวทำใจฉันพัง เสียใจ แต่ฉันคิดถึงเธอ (โฮ...) ผ่านมาให้ได้พบเจอ กับเธอ ทำให้รักและปวดใจ คงเป็นเพียงเพราะฟ้ากำหนดเอาไว้ เป็นเพียงเพราะดาวที่อยู่ตรงไหน และฉันยังไม่เข้าใจ ทำไมจึงเป็นฉัน คงเป็นเพียงเพราะเธอที่อยู่กับเขา เป็นเพียงเพราะเรา วันนี้ไม่รักกัน เพราะเธอคนเดียวทำใจฉันพัง เสียใจ แต่ฉันคิดถึงเธอ คิดถึงเธอ เสียใจ และฉันไม่ลืม...

เนื้อเพลง เรื่องราวมากมายกี่สิบร้อยพัน

More actions